2016 Thanksgiving LFB GC Tournament

Bgn XD

Tournament Online - Badminton Tournament Planner

  Club Round 1 Quarterfinals Semifinals Final Winner
  SC LF San Nguyen        
1 SC LF Evelyn Yuen San Nguyen      
      Evelyn Yuen      
2   Bye 1   San Nguyen    
  GBA William Huang   Evelyn Yuen    
3 GBA Gerry Lee William Huang 21-9 21-9    
      Gerry Lee      
4   Bye 5     San Nguyen  
  GBA Brian Ng     Evelyn Yuen  
5 GBA Lucy Zhang Brian Ng   21-3 21-9  
      Lucy Zhang      
6   Bye 3   Brian Ng    
  LBBC Chris Jaranilla   Lucy Zhang    
7 LBBC Anna Diep Chris Jaranilla 22-20 21-19    
  GBA Yajen Tan Anna Diep      
8 GBA Czarina Wang 21-12 18-21 21-19     San Nguyen
  SC LF Robert Huynh       Evelyn Yuen
9 SC LF Christine Trinh Robert Huynh     21-10 17-21 21-10
  GBA Joshua Lee Christine Trinh      
10 GBA Vanessa Do 21-17 21-19 Robert Huynh    
        Christine Trinh    
11   Bye 4 Harry Lee 21-15 21-11    
  GBA Harry Lee Paulina Lam      
12 GBA Paulina Lam     Robert Huynh  
  LBBC Adrian Marquez     Christine Trinh  
13 LBBC Hannah Lopez Adrian Marquez   21-11 21-12  
  GBA Adhitya Soemardy Hannah Lopez      
14 GBA Natalie Sam 20-22 21-14 21-18 Adrian Marquez    
        Hannah Lopez    
15   Bye 2 Rafael Quezon 21-17 21-18    
  SC LF Rafael Quezon Maggie To      
16 SC LF Maggie To        
          Brian Ng  
        Position 3-4 Lucy Zhang Adrian Marquez
          Adrian Marquez Hannah Lopez
          Hannah Lopez 21-19 19-21 30-29
             
             

  Round 1 Quarterfinals Semifinals Final Winner
           
1 Bye        
  Loser 1-2        
    Bye      
      William Huang    
2 Bye   Gerry Lee    
  Loser 3-4 William Huang      
    Gerry Lee      
    Loser 1-4   William Huang  
3 Bye     Gerry Lee  
  Loser 5-6 Yajen Tan   21-19 22-24 21-17  
    Czarina Wang      
  Yajen Tan   Yajen Tan    
4 Czarina Wang   Czarina Wang    
  Loser 7-8        
    Bye      
  Joshua Lee If Loser 5-8     Joshua Lee
5 Vanessa Do       Vanessa Do
  Loser 9-10 Joshua Lee     21-16 21-17
    Vanessa Do      
      Joshua Lee    
6 Bye   Vanessa Do    
  Loser 11-12 Harry Lee 21-18 22-20    
    Paulina Lam      
  Adhitya Soemardy If Loser 9-12   Joshua Lee  
7 Natalie Sam     Vanessa Do  
  Loser 13-14 Adhitya Soemardy   21-10 21-18  
    Natalie Sam      
      Adhitya Soemardy    
8 Bye   Natalie Sam    
  Loser 15-16 Rafael Quezon 21-17 21-19    
    Maggie To      
    If Loser 13-16