2017 Back 2 School Yonex LFB JR

11U GD

Tournament Online - Badminton Tournament Planner

  Club Quarterfinals Semifinals Final Winner
  SBA Mia Shen      
1 SBA Crystal Yang Mia Shen    
      Crystal Yang    
2   Bye 1   Amanda Chang  
  ABC Hilary Feng   Lauren Cho  
3 ABC Vivian Pei Amanda Chang 21-9 21-7  
  HBA Amanda Chang Lauren Cho    
4 HBA Lauren Cho 21-16 19-21 25-23   Kaylee Chang
  ABC Karrie Chu     Makenna Wong
5 ABC Yao Rui Shan Audrey Chang   21-17 18-21 22-20
  GBA Audrey Chang Peishan He    
6 GBA Peishan He 21-9 21-10 Kaylee Chang  
        Makenna Wong  
7   Bye 2 Kaylee Chang 21-16 21-15  
  HBA Kaylee Chang Makenna Wong    
8 HBA Makenna Wong      
           
           

  Quarterfinals Semifinals Final Winner
         
1 Bye      
  Loser 1-2 Hilary Feng    
    Vivian Pei    
  Hilary Feng   Audrey Chang  
2 Vivian Pei   Peishan He  
  Loser 3-4 Audrey Chang 21-18  
    Peishan He    
  Karrie Chu Loser 5-8   Audrey Chang
3 Yao Rui Shan     Peishan He
  Loser 5-6 Karrie Chu   21-6
    Yao Rui Shan    
      Mia Shen  
4 Bye   Crystal Yang  
  Loser 7-8 Mia Shen 21-15  
    Crystal Yang    
    Loser 1-4