2017 Back 2 School Yonex LFB JR

13U GD

Tournament Online - Badminton Tournament Planner

  Club Quarterfinals Semifinals Final Winner
  ABC Chen Yao Chu      
1 ABC Sherry He Chen Yao Chu    
      Sherry He    
2   Bye 1   Emely Chang  
  HBA Emely Chang   Aurelia Lau  
3 HBA Aurelia Lau Emely Chang 26-24 21-11  
      Aurelia Lau    
4   Bye 3     Kacy Chang
  HBA Emmery Chang     Emily La
5 HBA Joanne Hong Kacy Chang   21-11 21-13
  SBA Kacy Chang Emily La    
6 SBA Emily La 21-12 21-15 Kacy Chang  
        Emily La  
7   Bye 2 Bonnie Nien 21-9 21-16  
  GBA Bonnie Nien Glory Zhang    
8 GBA Glory Zhang      
           
           

  Quarterfinals Semifinals Final Winner
         
1 Bye      
  Loser 1-2      
    Bye    
      Bonnie Nien  
2 Bye   Glory Zhang  
  Loser 3-4 Bonnie Nien    
    Glory Zhang    
  Emmery Chang Loser 5-8   Bonnie Nien
3 Joanne Hong     Glory Zhang
  Loser 5-6 Emmery Chang   21-16
    Joanne Hong    
      Chen Yao Chu  
4 Bye   Sherry He  
  Loser 7-8 Chen Yao Chu 21-15  
    Sherry He    
    Loser 1-4