2016 Spring Break LFB JR Tournament

11U NR BD

Tournament Online - Badminton Tournament Planner

  Club Quarterfinals Semifinals Final Winner
  SBA Ethan Ha      
1 SBA David Zhang Ethan Ha    
      David Zhang    
2   Bye 1   Alexandros Kam  
  ABC Alton Law   Nicholas Yu  
3 ABC Anson Law Alexandros Kam 19-21 22-20 21-12  
  GBA Alexandros Kam Nicholas Yu    
4 GBA Nicholas Yu 21-14 21-11   Adam Cheung
  OCBC Raghav Mehrotra-Venkat     Edmund Cheung
5 OCBC Oliver Zheng Raghav Mehrotra-Venkat   21-5 21-9
  GBA Ryan Chen Oliver Zheng    
6 GBA Alex Yeh 22-20 21-7 Adam Cheung  
  GBA Adam Cheung   Edmund Cheung  
7 GBA Edmund Cheung Adam Cheung 21-12 21-3  
  HBA Terrian Kim Edmund Cheung    
8 HBA Ryan Shin 21-6 21-8    
           
           

  Quarterfinals Semifinals Final Winner
         
1 Bye      
  Loser 1-2 Alton Law    
    Anson Law    
  Alton Law   Raghav Mehrotra-Venkat  
2 Anson Law   Oliver Zheng  
  Loser 3-4 Raghav Mehrotra-Venkat w.o.  
    Oliver Zheng    
  Ryan Chen Loser 5-8   Raghav Mehrotra-Venkat
3 Alex Yeh     Oliver Zheng
  Loser 5-6 Ryan Chen   21-18 21-16
    Alex Yeh    
  Terrian Kim w.o. Ethan Ha  
4 Ryan Shin   David Zhang  
  Loser 7-8 Ethan Ha 11-21 21-18 21-15  
    David Zhang    
    Loser 1-4