2017 Spring Break LFB JR Tournament

13U BD Division 1

Tournament Online - Badminton Tournament Planner

  Club Quarterfinals Semifinals Final Winner
  SBA 2 Felix Zhou      
1 SBA 2 Eric Zhu Felix Zhou    
      Eric Zhu    
2   Bye 1   Connor Lam  
  GBA Connor Lam   Joshua Yang  
3 GBA Joshua Yang Connor Lam 21-4 21-9  
      Joshua Yang    
4   Bye 3     Connor Lam
  ABC Kristin Song     Joshua Yang
5 ABC Abraham Xu Aaron Bai   15-21 23-21 21-13
  SBA 1 Aaron Bai Henry Tang    
6 SBA 1 Henry Tang 21-5 21-5 Aaron Bai  
        Henry Tang  
7   Bye 2 Megan Hsu 21-15 21-13  
  GBA Megan Hsu Kodi Lee    
8 GBA Kodi Lee      
           
           

  Quarterfinals Semifinals Final Winner
         
1 Bye      
  Loser 1-2      
    Bye    
      Megan Hsu  
2 Bye   Kodi Lee  
  Loser 3-4 Megan Hsu    
    Kodi Lee    
  Kristin Song Loser 5-8   Megan Hsu
3 Abraham Xu     Kodi Lee
  Loser 5-6 Kristin Song   21-9 21-11
    Abraham Xu    
      Felix Zhou  
4 Bye   Eric Zhu  
  Loser 7-8 Felix Zhou 21-14  
    Eric Zhu    
    Loser 1-4