2017 Spring Break LFB JR Tournament

11U GS Division 2

Tournament Online - Badminton Tournament Planner

  Club Quarterfinals Semifinals Final Winner
           
1 GBA Emily Liu      
      Emily Liu    
2 SBA 1 Isabelle Chen 21-17 12-21 21-12    
        Emily Liu  
3 HANA Lauren Cho   21-8 21-9  
      Lauren Cho    
4 ABC Zhe Ning Zhang 21-13 21-16    
          Emily Liu
5 SBA 1 Kendra Wu     21-6 21-15
      Kendra Wu    
6 ETR Annie Lee 21-5 21-6    
        Kendra Wu  
7 ABC Vivian Pei   21-8 16-21 21-12  
      Vivian Pei    
8 HANA Amanda Chang 21-14 21-19    
           
           

  Quarterfinals Semifinals Final Winner
         
1 Isabelle Chen      
  Loser 1-2      
    Isabelle Chen    
    21-5    
2 Zhe Ning Zhang   Isabelle Chen  
  Loser 3-4   21-5  
    Vivian Pei    
    Loser 5-8    
3 Annie Lee     Isabelle Chen
  Loser 5-6     21-11 21-2
    Amanda Chang    
    21-10    
4 Amanda Chang   Lauren Cho  
  Loser 7-8   21-10  
    Lauren Cho    
    Loser 1-4